Naše nabídka ebooků ke stažení zdarma

Tento ebook si stáhlo již 0 lidí

Vadné držení těla (VDT) u dětí, a nejen u nich, je bohužel velmi rozšířené a podceňované. VDT v dětství je v přímé souvislosti s onemocněním pohybového aparátu v dospělosti! A poruchy pohybového ústrojí jsou druhou nejčastější příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tato fakta jsou velmi znepokojující!


Vadné držení těla se vyskytuje už v mateřských školách!  Podle některých údajů je to až 10% předškoláků. U dětí mladšího školního věku jde až o 30% výskyt.


Ze studií vyplývá, že u dětí s vadným držením těla byl zaznamenán větší výskyt bolestí hlavy, krční a bederní páteře a celkově vyšší výskyt dlouhodobých zdravotních potíží. Až každé třetí dítě školou povinné si stěžuje na potíže s páteří.


Vadné držení těla není neovlivnitelné!!! Některé faktory ovlivnit nelze nebo jen stěží, neseme si je s sebou od narození. Existuje ale spousta dalších faktorů, které ovlivnit lze!


V našem ebooku se seznámíte s 11 nejčastějšími rizikovými faktory, které mohou vést k vadnému držení těla. Jedním se zmíněných faktorů je i urychlování vývoje dítěte, kterému jsme se věnovali v samostatném článku na blogu (Dítě a sed aneb …). Zmíněna je i strava, málo pohybu či naopak nadměrné sportování.


Tento ebook si stáhlo již 0 lidí

Strečink je nedílnou součástí každého cvičení. S jistou mírou nadsázky se dá říci, že cvičení je buď o posilování nebo o protahování. Se svalem jako takovým ani moc víc dělat nejde. Proto každý, kdo bere cvičení vážně, se musí dříve či později strečinku věnovat. A ze zkušenosti platí, čím dříve, tím lépe.


Existuje spousta stránek, které se strečinku věnují. Můžete tam najít desítky nejrůznějších poloh pro protahování jednotlivých svalových skupin. Takové stránky jsou určitě lákavé. Pokud ale trochu rozumíte anatomii a principu protahování svalů, zjistíte, že spousta poloh je nevhodných. A z té záplavy různých cviků ani nevíte, který si vybrat.


Co už se probírá méně, jsou faktory, které strečink ovlivňují. Vytvoření správného prostředí a podmínek, za kterých se strečink provádí, je zcela zásadním prvkem. Nedostatečné prohřátí či spěch při protahování může naprosto zhatit účel cvičení nebo dokonce vést k poškození svalů či šlach.


V našem ebooku najdete ty nejdůležitější faktory, které mohou efekt strečinku výrazně ovlivnit. Každému z faktorů věnujeme několik řádků, abychom odkryly to podstatné, čím ovlivňují kvalitu protahování. A zároveň přinášíme i tipy, které lze převést do každodenní praxe.


Ne vše se do této brožury vešlo. Další zajímavosti týkající se strečinku najdete na našem blogu. Ať už jde o zařazení strečinku do tréninkové jednotky, o podstatě strečinku, typech strečinku či uvědomění si vlastního těla, které se strečinkem úzce souvisí a je také jedním z tipů, který je v ebooku zmíněn.